Recobriment de cilindres industrials

Recobrimient de cilindres industrials

  • Recobriment de cilindres/ corrons industrials en cautxú natural, cautxú sintètic, silicona i poliuretà.
  •  Fabricació de tubs y dolles.
  •  Peces tècniques per a la indústria.
  •  Mecanitzats i acabats especials.

Galeria de Productes: Recobriment de cilindres industrials