Productes i serveis

Recobriments de cilindres industrials

Mecanitzat de nuclis

Accesoris tèxtils, Cots i Aprons

Peces especials vulcanitzades